На caffein.bg Няма пластмаса и алуминий. Кафе дозите на caffein.bg са ESE standard 44mm.
Дозата ESE standard (Easy Serving Espresso) е еднократна доза от 6-8 гр мляно кафе, пресирано между два тънки слоя напълно екологичен хартиен филтър, който Не оставя синтетична следа в природата и в чашата с кафе.
Мисия на caffein.bg е да намалим използването на пластмаса и алуминий. Тези материали имат силен отпечатък върху почвите, водите и въздуха,а от там и върху здравето ни. Кафе машини, съвместими със стандарт ESE 44mm тук.

Scroll to Top